Ушул Колдонуучу Келишим (мындан ары - Келишим) администрациянын ортосундагы мамилелерди жөнгө салат https://healthy-food-near-me.com Интернет баракчасына https: //www.healthy-food-near-me дареги боюнча кулактандырууларды, сын-пикирлерди, тексттик билдирүүлөрдү (мындан ары - Материалдар) жайгаштыруу үчүн портал (мындан ары - Администрация) жана жеке адам (мындан ары - Колдонуучу). .com / (мындан ары Сайт деп аталат), ошондой эле ушул сайтты башкача пайдалануу үчүн. Колдонуучу ушул Колдонуучулук келишимге тиешелүү түрдө кошулган жана Сайтка жайгаштыруу үчүн бир же бир нече Материалдарды жиберген жеке адам деп таанылат. Эрежелер Украинанын учурдагы мыйзамдарын эске алуу менен иштелип чыккан.

Негизги учурлар:

 • Сайттын администрациясы андагы жүрүм-турум эрежелерин аныктайт жана алардын аткарылышын кирүүчүлөрдөн талап кылуу укугун өзүнө калтырат.
 • Келишимдин тексти Сайтта катталгандан кийин Колдонуучуга көрсөтүлөт. Колдонуучу каттоодон өтүп жатканда "Мен колдонуучунун келишиминин шарттарын кабыл алам" талаасынын жанына белгилөө белгисин орнотуп, Колдонуучу өзүнүн шарттарына макулдугун билдиргенден кийин, Макулдашуу күчүнө кирет.
 • Администрация Материалдарды ушул Келишимге кошкон Колдонуучу кошулгандан кийин гана жайгаштыруу үчүн кабыл алат.
 • Эрежелерди билбөө аларды ишке ашыруу зарылчылыгынан бошотпойт. Сайтка каалаган билдирүүнү жайгаштыруу бул эрежелерди кабыл алгандыгыңызды жана аларды сактоонун зарылдыгын билдирет.
 • Сайттын администрациясы Колдонуучуга https://healthy-food-near-me.com порталына өз материалдарын акысыз жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.
 • Колдонуучу өзүнүн материалдарын сайтка жайгаштырат, ошондой эле Администрацияга эч кандай акы төлөбөстөн ушул ресурстун чегинде материалдарга кеңири мүмкүнчүлүк берүү укугун өткөрүп берет.
 • Колдонуучу Администрация Колдонуучунун материалдарын, жарнамалык баннерлерди жана кулактандырууларды камтыган баракчаларга жайгаштырууга, жарнамалоо максатында Материалдарды өзгөртүүгө укуктуу экендигине макул.
 • Колдонуучунун өзүнүн жеке маалыматтарын өткөрүп берүү зарылчылыгын билдирген Сайтта катталуу же Сайттын ар кандай кызматтарын пайдалануу менен, Колдонуучу Украинанын “Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө” Мыйзамына ылайык, жеке маалыматтарын иштетүүгө макул болот. ”

Ресурсту колдонуу:

 • Жарактуу электрондук почта дареги менен уникалдуу лакап ат менен каттоодон өткөн ар бир адам сайттын интерактивдүү ресурстарын колдоно алат.
 • Ар бир сайтка кирген адам өзүнүн аты-жөнүн же псевдонимин ("лакап аты") "Аты" атайын талаасында көрсөтүү менен комментарийлерди сайтка жайгаштыра алат.
 • Администрация сайттын катталган колдонуучуларынын электрондук почта даректерин сайттан билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн гана пайдаланууга макул (анын ичинде Сайтта колдонуучунун аккаунтун активдештирүү / өчүрүү) жана башка максатсыз.
 • Эгерде башкасы белгиленбесе, Материалга карата бардык жеке мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктар аларды жайгаштырган Колдонуучуга таандык. Колдонуучуга Украинанын учурдагы мыйзамдарында белгиленген башка адамдардын чыгармаларын мыйзамсыз пайдалангандыгы жана жайгаштырганы үчүн белгиленген жоопкерчилик жөнүндө эскертилет. Материалдарды жайгаштырган Колдонуучу алардын автордук укук ээси эмес экендиги аныкталган учурда, бул материалдар мыйзамдуу автордук укук ээсинин биринчи талабы боюнча жазуу жүзүндө билдирүү (суроо-талап) алгандан кийин үч күндүн ичинде жалпыга жеткиликтүүлүктөн алынып салынат. почта аркылуу (электрондук эмес).
 • Колдонуучу Администрациясынан Сайтта өзүнүн аккаунтун өчүрүүнү сурай алат. Өчүрүү деп колдонуучунун каттоо эсебин сактоо менен убактылуу бөгөт коюу деп түшүнүү керек (Сайттын маалымат базасынан колдонуучунун маалыматын өчүрбөй). Аккаунтту өчүрүү үчүн, Колдонуучу Каттоо эсебин өчүрүү өтүнүчү менен катталган почта кутусунан Сайттын колдоо кызматына кат жазышы керек.
 • Сайтта каттоону калыбына келтирүү үчүн (аккаунтту активдештирүү), Колдонуучу Колдонуучунун аккаунту катталган почта кутусунан Колдонуучунун аккаунтун активдештирүү өтүнүчү менен Сайтты колдоо кызматына кат жазышы керек.

Интерактивдүү сайттын ресурстары:

 • Сайттын интерактивдүү ресурстары ресурстун темасында коюлган темалар боюнча пикир алмашууга арналган.
 • Сайттын интерактивдүү ресурстарынын катышуучулары өзүлөрүнүн тексттик билдирүүлөрүн түзө алышат, ошондой эле ушул эрежелерди жана Украинанын мыйзамдарын сактоо менен башка колдонуучулар жарыялаган билдирүүнүн темасы боюнча комментарийлерди жана пикир алмашууларды жүргүзө алышат.
 • Тыюу салынбайт, бирок талкууланган темаларга тиешеси жок билдирүүлөрдү тосуп алууга болбойт.

Сайтта тыюу салынат:

 • Конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө же кулатууга же мамлекеттик бийликти басып алууга чакырыктар; Украинанын административдик чек араларын же мамлекеттик чек араларын өзгөртүү, Украинанын Конституциясында белгиленген тартипти бузуу; погромдорду өрттөөгө, мүлктү жок кылууга, имараттарды же курулмаларды басып алууга, жарандарды мажбурлап көчүрүүгө чакырат; агрессияга же аскердик жаңжалдын чыгышына чакырат.
 • Кимдир бирөөнү, тактап айтканда, саясатчыларды, чиновниктерди, журналисттерди, ресурстарды колдонуучуларды, анын ичинде этникалык, этникалык, расалык же диний көзкараштарды түздөн-түз жана кыйыр түрдө мазактоо, ошондой эле шовинисттик билдирүүлөр.
 • Уят сөздөр, порнографиялык, эротикалык же сексуалдык мүнөздөгү сөздөр.
 • Макалалардын авторлоруна жана ресурстун бардык катышуучуларына карата ар кандай орой мамиле.
 • Максаты, ресурстардын башка катышуучуларынын кескин реакциясын жаратуу болгон билдирүүлөр.
 • Жарнама, коммерциялык билдирүүлөр, ошондой эле маалымат жүктөлбөгөн жана ресурстун темасына тиешеси жок билдирүүлөр, эгерде мындай сайттан жарнама же билдирүү үчүн атайын уруксат алынбаса.
 • Украинанын мыйзамдарында тыюу салынган ар кандай билдирүүлөр жана башка аракеттер.
 • Жетиштүү укуктарга ээ болбогон башка бирөөнү же уюмдун жана/же жамааттын өкүлүн, анын ичинде https://healthy-food-near-me.com порталынын кызматкерлери жана ээлери үчүн, ошондой эле касиеттери жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө адаштыруучу жактар ​​же объекттер.
 • Колдонуучу мыйзам боюнча же кандайдыр бир келишимдик мамилелерге ылайык берүүгө укугу жок материалдарды, ошондой эле ар кандай патентке, соода маркасына, коммерциялык сырга, автордук же башка мүлктүк укуктарга жана / же автордук укукка жана / же автордук укукка жана аны менен байланышкан үчүнчү жактын укуктары.
 • Атайын уруксаты жок жарнамалык маалыматтарды жайгаштыруу, спам, "пирамидалардын", "бактылуу каттардын" схемалары; кандайдыр бир компьютердин же телекоммуникациялык жабдуулардын же программалардын иштөөсүн бузууга, жок кылууга же чектөөгө, уруксатсыз кирүүгө жол берүүгө арналган компьютердик коддорду, ошондой эле коммерциялык программалык продуктыларга сериялык номерлерди, логиндерди, паролдорду жана акы төлөнүүчү ресурстарга уруксатсыз жетүү үчүн башка каражаттарды камтыган материалдар Интернетте.
 • Колдонулуп жаткан жергиликтүү, мамлекеттик же эл аралык мыйзамдарды атайылап же кокустан бузуу.

Модерация:

 • Интерактивдүү ресурстар (комментарийлер, сын-пикирлер, кулактандыруулар, блогдор ж.б.) пост-модерациядан өткөрүлөт, башкача айтканда модератор билдирүүлөрдү ресурста жайгаштырылгандан кийин окуйт.
 • Эгерде модератор билдирүүнү окуп, аны ресурстун эрежелерин бузат деп эсептесе, анда ал аны жок кылууга укуктуу.

Корутунду жоболор:

 • Администрация ушул эрежелерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. Бул учурда, өзгөртүүлөр жөнүндө тийиштүү билдирүү сайтта жарыяланат.
 • Сайттын администрациясы ушул эрежелерди системалуу түрдө бузган мүчөнүн сайтты пайдалануу укугунан ажыратышы мүмкүн.
 • Сайттын колдонуучулары билдирүүлөр үчүн сайттын администрациясы жооптуу эмес.
 • Администрация ар кандай сайттын мүчөсүнүн ресурстун иштешине байланыштуу каалоолорун жана сунуштарын эске алууга ар дайым даяр.
 • Сайттагы билдирүүлөр үчүн жоопкерчилик аларды жайгаштырган катышуучунун мойнунда.
 • Администрация Сайттын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бирок, ал Колдонуучу тарабынан жайгаштырылган Материалдардын толук же жарым-жартылай жоголушуна жана тейлөөнүн сапатынын же ылдамдыгынын жетишсиздигине жооптуу эмес.
 • Колдонуучу өзү Сайтка жайгаштырган Материалдар үчүн толугу менен жооптуу экенине макул. Администрация Материалдардын мазмунуна жана алардын мыйзамдардын талаптарына шайкештигине, автордук укукту бузгандыгы, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн белгилерди (соода маркалары), фирмалардын аталыштары жана алардын логотиптерин уруксатсыз пайдалангандыгы, ошондой эле мүмкүн болгон мыйзам бузуулар үчүн жооптуу эмес Материалдарды сайтка жайгаштырууга байланыштуу үчүнчү жактардын укуктарынын. Үчүнчү жактардын Материалдарды жайгаштырууга байланыштуу талаптары болгон учурда, Колдонуучу бул талаптарды өз алдынча жана өз эсебинен чечет.
 • Макулдашуу Колдонуучу менен Администрациянын ортосунда мыйзамдуу күчүнө кирген келишим болуп саналат жана Колдонуучунун Сайтка жайгаштыруу үчүн материалдар менен камсыз кылуу шарттарын жөнгө салат. Администрация Колдонуучу жайгаштырган Материалдар боюнча үчүнчү жактардын талаптары жөнүндө Колдонуучуга кабарлоого милдеттенет. Колдонуучу Администрацияга Материалды жарыялоо же Материалды жок кылуу укугун берүүгө макул.
 • Келишимге байланыштуу бардык мүмкүн болгон талаш-тартыштар Украинанын мыйзамдары менен чечилет.
 • Администрация же үчүнчү жактардын аракеттери Сайтка кандайдыр бир Материалды жайгаштырууга байланыштуу анын укуктары жана кызыкчылыктары бузулду деп эсептеген колдонуучу колдоо кызматына доомат жөнөтөт. Материал автордук укуктун мыйзамдуу ээсинин биринчи талабы боюнча дароо жалпыга жеткиликтүүлүктөн алынып салынат. Колдонуучу келишими Администрация тарабынан бир тараптуу өзгөртүлүшү мүмкүн. Https://healthy-food-near-me.com веб-сайтында Макулдашуунун өзгөртүлгөн версиясы жарыяланган учурдан тартып, https://healthy-food-near-me.com Келишимдин өзгөртүлгөн шарттары жөнүндө Колдонуучуга билдирүүгө милдеттүү. .

Автордук укук ээлери

Эгерде сиз https://healthy-food-near-me.com веб-сайтында жайгашкан тигил же бул материалдын автордук укук ээси болсоңуз жана сиздин материалдын эркин жеткиликтүү болушун каалабасаңыз, биздин портал аны алып салууга жардам берүүгө даяр. же колдонуучуларга бул материалды берүү шарттарын талкуулаңыз. Бул үчүн редакцияга электрондук почта аркылуу@https: //healthy-food-near-me.com аркылуу кайрылуу керек.

Бардык маселелерди тез арада чечүү үчүн, бизден сизден автордук укук менен корголгон материалга болгон укуктарыңыздын документалдык далилдерин: сканерленген мөөрү бар документти же сизди ушул автордук укуктун ээси катары уникалдуу идентификациялоого мүмкүнчүлүк берген башка маалыматтарды берүүнү суранабыз. материал.

Бардык келип түшкөн билдирмелер келип түшкөн тартипте каралат. Керек болсо биз сиз менен байланышабыз.