Дисахариддер

мазмуну

Дисахариддер (дисахариддер, олигосахариддер) — молекулалары башка конфигурациядагы гликозиддик байланыш аркылуу бир молекулага бириккен эки жөнөкөй канттан турган углеводдордун тобу. Дисахариддердин жалпыланган формуласын С түрүндө көрсөтсө болот12Н22О11.

Молекулалардын түзүлүшүнө жана алардын химиялык касиеттерине жараша калыбына келтирүүчү жана калыбына келтирбеген дисахариддер бөлүнөт. Дисахариддерди кыскартууга лактоза, мальтоза жана целлобиоза кирет; калыбына келтирбеген дисахариддерге сахароза жана трегалоза кирет.

химиялык касиеттери

Disugar катуу кристаллдык заттар болуп саналат. Ар кандай заттардын кристаллдары актан күрөңгө чейин боёлгон. Алар сууда жана спирттерде жакшы эрийт, таттуу даамы бар.

Гидролиз реакциясынын жүрүшүндө гликозиддик байланыштар үзүлүп, анын натыйжасында дисахариддер эки жөнөкөй кантка ажырайт. Гидролиздин тескери процессинде конденсация дисахариддердин бир нече молекулаларын татаал углеводдорго – полисахариддерге бириктирет.

Лактоза - сүт канты

"Лактоза" термини латын тилинен "сүт канты" деп которулган. Бул карбонгидрат сүт азыктарында көп санда кездешкендиктен ушундай аталып калган. Лактоза эки моносахариддердин молекулаларынан турган полимер - глюкоза жана галактоза. Башка дисахариддерден айырмаланып, лактоза гигроскопиялык эмес. Бул карбонгидратты сары суудан алыңыз.

Колдонуу чөйрөсү

Лактоза фармацевтика тармагында кеңири колдонулат. Гигроскопиялыктын жоктугунан оңой гидролиздене турган канттын негизиндеги препараттарды өндүрүү үчүн колдонулат. Гигроскопиялык башка углеводдор тез ным болуп, алардын курамындагы активдүү дары заты тез чирип кетет.

Биологиялык фармацевтикалык лабораторияларда сүт канты бактериялардын жана козу карындардын ар кандай культураларын өстүрүү үчүн азыктык чөйрөлөрдү өндүрүүдө, мисалы, пенициллинди өндүрүүдө колдонулат.

Лактоза лактулозаны өндүрүү үчүн фармацевтикада изомерленген. Лактулоза - ич катуу, дисбактериоз жана башка тамак сиңирүү көйгөйлөрүндө ичеги моторикасын нормалдаштырган биологиялык пробиотик.

Пайдалуу касиеттер

Сүт канты сүт эмүүчүлөрдүн, анын ичинде баланын өсүп келе жаткан организминин гармониялуу өнүгүшү үчүн өтө маанилүү аш болумдуу жана пластикалык зат болуп саналат. Лактоза ичегидеги сүт кислотасынын бактерияларын өнүктүрүү үчүн азык чөйрөсү болуп саналат, алар андагы чиритүү процесстеринин өнүгүшүнө жол бербейт.

лактозанын пайдалуу касиеттери, ал жогорку энергия сыйымдуулугу менен, май түзүү үчүн пайдаланылбайт жана кандагы холестерол көлөмүн жогорулатуу эмес, деп бөлүүгө болот.

Мүмкүн зыян

Лактоза адамдын организмине зыян келтирбейт. Курамында сүт канты бар азыктарды колдонууга бирден-бир карама-каршы көрсөткүч сүт кантын жөнөкөй углеводдорго ыдыратуучу лактаза ферментинин жетишсиздиги бар адамдарда пайда болгон лактозаны көтөрө албастык болуп саналат. Лактоза чыдамсыздык сүт азыктарынын адамдар, көбүнчө чоңдор тарабынан сиңирилишинин начарлашынын себеби болуп саналат. Бул патологиясы төмөнкүдөй симптомдор менен мүнөздөлөт:

 • жүрөк айлануу жана кусуу;
 • ич өтүү;
 • шишүү;
 • колик;
 • териде кычышуу жана исиркектер;
 • аллергиялык ринит;
 • шишик

Лактоза чыдамсыздык көбүнчө физиологиялык болуп саналат жана ал жаш куракка байланыштуу лактаза жетишсиздиги менен байланышкан.

Мальтоза – угут канты

Эки глюкоза калдыктарынан турган мальтоза - эмбриондордун ткандарын куруу үчүн дан өсүмдүктөрү өндүргөн дисахарид. Мальтоза азыраак гүлдүү өсүмдүктөрдүн чаңчаларында жана нектарында, помидордо болот. Мальт канты кээ бир бактериялык клеткалар тарабынан да өндүрүлөт.

Жаныбарларда жана адамдарда мальтоза мальтаза ферментинин жардамы менен полисахариддердин - крахмалдын жана гликогендин ыдырашынан пайда болот.

Мальтозанын негизги биологиялык ролу организмди энергетикалык материал менен камсыз кылуу болуп саналат.

Мүмкүн зыян

Зыяндуу касиеттери мальтоздун генетикалык жетишсиздиги бар адамдарда гана көрсөтүлөт. Натыйжада, адамдын ичегисинде, мальтоза, крахмал же гликоген камтыган тамак-аштарды жегенде, кычкылданбаган азыктар топтолуп, катуу диареяга алып келет. Бул тамактарды рациондон чыгарып салуу же мальтаза менен ферменттик препараттарды кабыл алуу мальтозаны чыдамсыздыктын көрүнүштөрүн түздөөгө жардам берет.

Сахароза – камыш канты

Күнүмдүк рационубузда таза түрүндө да, түрдүү тамактардын курамында да бар кант сахароза болуп саналат. Ал глюкоза жана фруктозанын калдыктарынан турат.

Жаратылышта сахароза түрдүү мөмө-жемиштерде: мөмө-жемиштерде, жашылчаларда, ошондой эле кант камышында биринчи казылып алынган жерден кездешет. Сахарозанын ыдырашы ооздон башталып, ичегиде бүтөт. Альфа-глюкозидазанын таасири астында камыш канты глюкоза менен фруктозага ажырап, канга бат сиңет.

Пайдалуу касиеттер

Сахарозанын пайдасы айдан ачык. Табиятта өтө кеңири таралган дисахарид катары сахароза организм үчүн энергиянын булагы катары кызмат кылат. Канды глюкоза жана фруктоза, камыш канты менен каныктыруу:

 • энергиянын негизги керектөөчүсү - мээнин нормалдуу иштешин камсыз кылат;
 • булчуңдардын жыйрылышы үчүн энергия булагы болуп саналат;
 • организмдин натыйжалуулугун жогорулатат;
 • серотониндин синтезин стимулдайт, анын аркасында антидепрессант фактор болуп, маанайды жакшыртат;
 • стратегиялык (жана гана эмес) майлуу запастарды түзүүгө катышат;
 • карбонгидрат алмашуу активдүү катышат;
 • боордун детоксикация функциясын колдойт.

Сахарозанын пайдалуу функциялары аны чектелген санда ичкенде гана пайда болот. Тамак-ашка, суусундуктарга же анын таза түрүндө 30-50 г камыш кантын керектөө оптималдуу деп эсептелет.

Кордук көргөндө зыян

Күнүмдүк керектөөдөн ашып кетүү сахарозанын зыяндуу касиеттеринин көрүнүшү менен коштолот:

 • эндокриндик бузулуулар (кант диабети, семирүү);
 • тиш эмалынын бузулушу жана минералдык зат алмашуунун бузулушунан улам таяныч-кыймыл аппаратынын патологиясы;
 • салбырап тери, морт тырмактар ​​жана чачтар;
 • теринин абалынын начарлашы (исиркектер, безеткилердин пайда болушу);
 • иммунитетти басуу (эффективдүү иммуносупрессант);
 • ферменттердин активдүүлүгүн басуу;
 • ашказан ширесинин кычкылдуулугун жогорулатуу;
 • бөйрөктүн бузулушу;
 • гиперхолестеринемия жана триглицеридемия;
 • картаюуну тездетүү.

В тобундагы витаминдер сахарозанын ажыратуу продуктуларын (глюкоза, фруктоза) сиңирүү процессине активдүү катышкандыктан, таттуу тамактарды ашыкча колдонуу бул витаминдердин жетишсиздигине алып келет. В витамининин узакка созулган жетишсиздиги жүрөк жана кан тамырлардын туруктуу бузулушу, нейропсихикалык активдүүлүктүн патологиялары менен коркунучтуу.

Балдарда таттууга болгон ышкыбоздук гиперактивдүүлүк синдрому, невроз, кыжырдануу пайда болгонго чейин активдүүлүгүнүн жогорулашына алып келет.

Целлобиоза дисахариди

Целлобиоза эки глюкоза молекуласынан турган дисахарид. Ал өсүмдүктөр жана кээ бир бактерия клеткалары тарабынан өндүрүлөт. Целлобиоздун адам үчүн биологиялык мааниси жок: адамдын организминде бул зат ыдырабайт, бирок балласттык кошулма болуп саналат. Өсүмдүктөрдө целлобиоза целлюлоза молекуласынын курамына киргендиктен, структуралык функцияны аткарат.

Trehalose - козу карын канты

Трегалоза эки глюкоза молекуласынан турат. Камтылган жогорку козу карындар (ошондуктан анын экинчи аты – микоз), балырлар, эңилчек, кээ бир червей жана курт-кумурскалар. Трегалозанын топтолушу клетканын кургатууга туруктуулугун жогорулатуунун шарттарынын бири болуп саналат деп эсептелет. Ал адамдын организмине сиңбейт, бирок аны канга көп кабыл алуу интоксикацияга алып келиши мүмкүн.

Дисахариддер жаратылышта – өсүмдүктөрдүн, козу карындардын, жаныбарлардын, бактериялардын ткандарында жана клеткаларында кеңири таралган. Алар татаал молекулярдык комплекстердин түзүлүшүнө кирет, ошондой эле эркин абалда да кездешет. Алардын айрымдары (лактоза, сахароза) тирүү организмдер үчүн энергетикалык субстрат болсо, башкалары (целлобиоза) структуралык функцияны аткарат.

Таштап Жооп